Kategoriler
İpuçlar

SMS ile acil yardım istenebilecek!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Acil yardım numaralarına kısa mesaj (SMS) göndererek yardım istenebilecek. 

 

Yönetmelik, elektronik haberleşme sektöründe acil yardım çağrı hizmetlerine ilişkin olarak işletmecilerin yükümlülükleri ve kullanıcıların acil yardım çağrı hizmetlerine erişimine yönelik usul ve esasları kapsıyor.Kamu kullanımına açık telefon hizmeti sunan ve kullanıcılara ulusal numaralandırma planında yer alan numaralara doğru arama yaptırabilen işletmeciler, iletilecek adres veya konum bilgisine göre, kullanıcılarının Acil Çağrı Merkezi’ne (AÇM) ücretsiz erişebilmesini sağlayacak.Acil Yardım Çağrı Hizmeti’ne (AYÇH) erişim sağlama yükümlülüğü getirilen ve kullanıcılarına kısa mesaj hizmeti (KMH) veren işletmeciler, dolaşım yapanlar hariç, kullanıcılarının AÇM’lere, AYÇH numaraları aracılığıyla herhangi bir ücret ödemeden KMH ile erişebilmesini sağlayacak.GSM ve IMT-2000/UMTS işletmecileri, SIM kartsız yapılan acil yardım aramalarını, AÇM’ye iletecek.-Konum verisi 1 yıl saklanacak-Yönetmelik kapsamında AYÇH’lere erişim sağlama yükümlülüğü getirilen işletmeciler, kullanıcılarının, AYÇH’yi araması durumunda, söz konusu numaraya ilişkin adres verisini çağrı yapıldığı esnada AÇM’lere ücretsiz olarak sağlayacak.AÇM’lere ilettikleri adres veya konum verilerini 1 yıl süreyle saklayacak olan işletmeciler, ilettikleri adres veya konum verilerinin doğruluğu veya hassasiyeti konusunda kullanıcılar arasında ayrım gözetmeyecek. Adres veya konum verisi sağlanmasına ilişkin yükümlülükler, SIM kartsız acil yardım çağrıları için de geçerli olacak.Konum verisi göndermekle yükümlü işletmeciler, bugünden itibaren en geç 1 yıl içerisinde, tüm acil yardım çağrıları için, il ve ilçe merkezlerinde ortalama 2 kilometrekareden, diğer yerlerde ortalama 10 kilometrekareden daha küçük alana karşılık gelecek konum verisini ve belirtilen alanın en az ortalama yüzde 90 ihtimalle arayanın arama yaptığı noktayı içermesini sağlayacak.Yönetmeliğin yayımından itibaren en geç 5 yıl içerisinde tüm acil yardım çağrıları için il ve ilçe merkezlerinde ortalama 1 kilometrekareden, diğer yerlerde en fazla ortalama 6 kilometrekareden daha küçük alana karşılık gelecek konum verisini ve belirtilen alanın en az ortalama yüzde 90 ihtimalle arayanın arama yaptığı noktayı içermesini sağlayacak.İşletmeler ortalama alan değerlerini, her bir AYÇH numarası bazında ayrı ayrı olmak üzere ocak, nisan, temmuz, ekim aylarının son gününe kadar geçmiş 3 aya yönelik olarak ölçerek BTK’ya gönderecek.